Nyheder

 

 

I anledningen af at vi er flyttet i nye lokaler og kan fejre 10 års jubilæum, vil vi gerne invitere kunder, samarbejdspartnere, venner og familie til reception fredag den 26. oktober 2018 kl. 12.00 – 18.00 på Kystvejen 52 i Nørresundby.

Vi håber mange har lyst til at fejre dagen sammen med os, hvor vi i løbet af dagen serverer helstegt pattegris, drikkevarer og lidt sødt.

Venlig hilsen
Søren Rosenkilde

                                                                                                         Nibe d. 08.03.2011

 

Bestyrelsen foreslår følgende ændringer til laugets love:

 

       § 2 i stykke 1 udgår: samt medlem af Brancheforeningen Matal- og Maskinindustrien

                                       eller Dansk Industri(DI)

       

       § 3 udgår: For medlemmer optaget før 01.01.1996 kræves ikke medlemskab af SMD.

     

       § 8 ændres til:   Bestyrelsen bestræber at samtlige under faget henhørende virksomheder

                                 i Aalborg med omliggende byer optages i Aalborg Smedelaug.

                                 Aalborg Smedelaug samarbejder med Metal- og

                    Maskinindustrien ”MMI” og opfordre derfor alle aktive

                    medlemmer til at være organiseret i ”MMI”.

 

 

 

 

Der er udsendt Indkaldelse til generalforsamling - er din ikke dukket op i posten så giv mig et ring.

Har du mistet din invitation til et arrangement i lauget vil disse nu kunne findes ved at benytte LOGIN og se under NYHEDER.

 

Nye medlemmer

 

Laugsmøder samt øvrige datoer og info - 2013

 

Diverse

 

   ****************************************************************************************************

Legatuddeling 2011 - Se årets legatmodtager

Tidligere legatmodtagere

1992 Lars Nymann Pedersen - udlært ved Gerhardt Christensen A/S

1993 Martin Sall - udlært ved
 

1994 Martin Kenneth Rothmann - udlært ved

1995 Lars Hassing - udlært ved Toppenberg Maskinfabrik A/S 

1999 Rasmus Stevns Nielsen - udlært ved VILERA A/S, virksomheden er ophørt

2000 Søren Peter Henry Jensen - udlært ved NES Maskinværksted

2001 Lasse Pedersen - udlært ved Dansk Bolig Stål, virksomheden er udtrådt af lauget

2002 Kristian Ravnholt - udlært ved Dansk Bolig Stål, virksomheden er udtrådt af lauget

2003 Hans J Villumsen - udlært ved Maskinfabrikken Fuglsang A/S 

2004 Ingen modtagere  

2005 Daniel Jensen - udlært ved SMEDEN i Aalborg, virksomheden er ophørt

2006 Finn Christensen - udlært ved ETM ApS 

2007 Jeff Fogt Hansen - udlært ved Gerhardt Christensen A/S

2008 Henrik Villumsen - udlært ved Maskinfabrikken Fuglsang A/S

2009 Daniel Fleischer - udlært ved Dansk Rør Service ApS

2010 Mickey Jacobi - udlært ved Toppenberg Maskinfabrik A/S

2011 Jakob Fredberg - udlært ved Hagerup Smede A/S

2012 Ingen modtagere 

Laugets formål

Ved diskussion og gensidig udveksling af meninger og erfaringer at fremme fagets interesser, ved sammenkomster at knytte medlemmerne nærmere til hinanden, at virke hen til, at forbedre medlemmernes økonomiske stilling og tillige være hinanden til gensidig hjælp og støtte.

  

Hvem kan blive medlem af Aalborg Smedelaug

Enhver, der driver selvstændig næring som smed, maskinfabrikant eller dermed beslægtede fag i Aalborg og omegn, samt medlem af Brancheforeningen Metal-og Maskinindustrien(MMI) eller Dansk Industri (DI), kan optages som medlem.

Optagelser finder sted efter at en skriftlig optagelsesbegæring fremsendt til bestyrelsen er blevet godkendt på førstkommende laugsmøde. For medlemmer optaget før 01.01.1996 kræves ikke medlemskab af MMI(Brancheforeningen Metal-og Maskinindustrien). Alle et firmas aktive indehavere skal være kontingentsydende.

Et medlemsskab af Aalborg Smedelaug er personligt. For forretninger, som drives på andres borgerskab eller som selskab, vedtager bestyrelsen dog vilkårene. Alle aktive kontingentsydende medlemmer har stemmeret. Et medlem, som ophører at drive forretning, kan bestyrelsen tilbyde at blive i lauget som passivt medlem.

Opdateret d. 09.10.2018