Legatfest 2011

Legat modtager 2011 blev smed Jakob Fredberg der er uddannet under ny-mesterlære hos Hagerup Smede A/S.

Begrundelse for udvælgelsen:

Billeder m.m er undervejs!!!

Legatfest 2010

Oldermand Svend Erik Christensen og lærling Mickey Jacobi Laugets oldermand Svend Erik Christensen overrækker legat til Industriteknikker Mickey Jacobi, udlært hos Toppenberg Maskinfabrik A/S

Mester Jens Jørgen Jensen, Toppenberg Maskinfabrik A/S, lærling Mickey Jacobi, oldermand Svend Erik Chrisensen

Legat modtager 2010 blev Industriteknikker Mickey Jacobi der er udlært ved Toppenberg Maskinfabrik A/S.

Begrundelsen for udvælgelsen:

"Mickey har med stor tilfredshed løst de mangeartede arbejdsopgaver på såvel fabrikken som på montagepladserne. Mickey har altid udført de pålagte opgaver til alles tilfredshed, og han har igennem læretiden udvist interesse, flid, været initiativrig og udvist engagement samt samarbejdsevne.

Mickey er en vellidt kollega i såvel virksomheden som på skoleopholdene, som han har gennemført til alles tilfredshed og han udviserbåde evne og vilje til samarbejde og er altid hjælpsom overfor dem, der måtte have behov herfor. Mickey har på sine skoleophold udvist stor evne til selvstændigt at planlægge og udføre sine arbejdsopgaver således at disse altid blev afleveret til tiden, og med et karaktergennemsnit langt over middel. Mickey er en omgængelig og høflig person som alle finder det nemt at samarbejde med."

Mickey Jacobi opfylder til fulde laugets krav for mogdtagelse af legatet med udvist FLID, DUELIGHED, KAMMERATSKAB samt og ikke mindst GOD OPFØRSEL gennem sin læretid hos Toppenberg Maskinfabrik A/S. Mickey har efterfølgende udvidet sin uddannelse med uddannelse som skibsassistent.

Aalborg Smedelaug ønsker Mickey Jacobi tillykke med tildelingen af laugets legat og ønsker god vind fremover.

Legatfest 2009

Overrækelse af legat

Overrækelse af legat v/Oldermand Svend Erik Christensen

Legatmodtager Daniel FleischerLegatmodtager Daniel Fleischer

En dygtig legat modtager omgivet af en synlig glad familie..... Legatmodtager med familie

Legat modtager 2009 blev Daniel Fleischer der blev udlært i april 2009 som kleinsmed ved Dansk Rør Service ApS. Daniel er indstillet til at modtage Aalborg Smedelaugs legat og modtager legatet som følge af at han har været en særdeles dygtig lærling, der afsluttede sin svendeprøve med én blandt mange top karakterer. Daniel har set muligheder fremfor begrænsninger og udvist stor flid i læretiden. - "Den nærmeste fremtid byder således på rejsearbejde på egen hånd, hvilket vi gør uden betænkeligheder, da Daniel er yderst professionel i sit arbejde, udtaler medindehaver Jan knudsen, Dansk Rør Service ApS".

Daniel Fleischer opfylder til fulde laugets krav for mogdtagelse af legatet med udvist FLID, DUELIGHED, KAMMERATSKAB samt og ikke mindst GOD OPFØRSEL gennem sin læretid hos Dansk Rør Service ApS hos, hvem han fortsætter sit arbejde.

Aalborg Smedelaug ønsker Daniel Fleischer tillykke med tildelingen af laugets legat og ønsker god vind fremover.

Legat modtager og mestreLegatmodtager Daniel Fleischer her flankeret af Jan Knudsen(t.v) og Bruno Larsen(t.h), Dansk Rør Service ApS

 

Legatfest 2008

Henrik Villumsen årets legat modtager En dygtig og stolt legat modtager.....

 

Årets legat gik til Henrik Villumsen, der med stor udmærkelse blev udlært kleinsmed ved Maskinfabrikken Fuglsang A/S i februar 2008.

Bestyrelsen har lagt vægt på:

  • Et højt og flot karaktersnit
  • At han er i stand til at arbejde selvstændigt, ser udfordringer frem for begrænsninger i sit arbejde
  • At han kommer med egne løsningsforslag til de stillede opgsaver

Henrik Villumsen opfylder til fulde laugets krav for mogdtagelse af legatet med udvist FLID, DUELIGHED, KAMMERATSKAB samt og ikke mindst GOD OPFØRSEL gennem sin læretid hos Maskinfabrikken Fuglsang A/S hos, hvem han fortsætter sit arbejde.

Aalborg Smedelaug ønsker Henrik Villumsen tillykke med tildelingen og god vind fremover!

Bestyrelsens repræsentant overækker Legat

 

Flemming Laursen, Henrik Villumsen og Frank J. Mogensen

Henrik Villumsen her flankeret af en synlig stolt chef Flemming Laursen(t.v)- Maskinfabrikken Fuglsang A/S samt bestyrelsens repræsentant Frank J. Mogensen(t.h)

Opdateret d. 25.03.2013